Oudegem

wapenschild De naam van Oudegem gemeente komt al heel vroeg voor. Een charter van 1019 vermeldt Aldengem, een uit 1089 spreekt van Odenghem. Later vindt men Audengien (1164), Haeuweghem (1444). Oudenghem, in een Latijns stuk van 1186 en in een Vlaamse oorkonde van 1517. Hauweghem (1528). Oudeghem (1569). Nog later veelal Auweghem. De meeste kerkelijke archiefstukken spellen Oudeghem of Oudegem. Onafgezien van deze variëteit aan schrijfwijzen, is de plaatselijke uitspraak n og steeds “AGEM”.

Het woord Oudegem kan afgeleid worden van ODO, wat wil zeggen : verblijf van een persoon met die naam. OOD (ook OODE, OEDE, OED) , een verouderd bijvoeglijk naamwoord betekent in feite WEILAND, in bepaalde zin, woest, onbewoond, onbebouwd betekenend. Terwijl in de 10-de of 11-de eeuw, bij het ontstaan van Oudegem, verreweg de meeste plaatsen in dezelfde toestand verkeerden (onbewoond, woest). Het voorzetsel ODE vindt men in tal van andere gemeentenamen weer.