Frans De Hovre

FRANS DE HOVRE (1884-1956)

Na het lopen van college te Dendermonde trad hij in het seminarie te Gent en ging hij Thomistische Wijsbegeerte studeren aan de Katholieke Universiteit te Leuven onder leiding van Mgr. Mercier. Hij werd in 1908 tot priester gewijd.

Hij werd onderpastoor te Gentbrugge en later leraar opvoedkunde aan de Normaalschool en aan de Hogeschool te Antwerpen.

Hij is stichter-uitgever van het “Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift”.

Hij maakte zich verdienstelijk op pedagogisch vlak o.a. door het geven van referaten, het vertalen van diverse pedagogische werken (Willman, Pestalozzi, …) en het uitgeven van een hele reeks van pedagogische boeken.