Mvr. Courtmans

JOANNA-DESIDERIA BERCHMANS (1811)
Beter gekend als ‘mevrouw Courtmans'.

Volgde na de dorpsschool een voortgezette opleiding in het frans maar genoot later van haar echtgenoot, , J.-B. Courtmans, onderwijzer aan de Rijksnormaalschool te Lier, degelijk onderwijs in de nederlandse taal

Zij schreef in 1839 haar eerste gedicht en kreeg diverse onderscheidingen voor haar gedichten.

Vestigde zich later te Lier, en nog later, na de dood van haar echtgenoot te Maldegem, waar zijn een tijdje een kostschool uitbaatte.

Een greep uit haar werken:

  • Marie-Theresia, 1841
  • Pieter de Coninck, 1842
  • Marnix van Ste-Aldegonde, 1855
  • Kindergedichten
  • Vlaamsche poëzij, 1856
  • Diverse bijdragen in het Nederduits Letterkundig Jaarboekje van 1840 tot 1865 en in den Muzen - Almanak van Amsterdam


Haar volledige werken werden uitgegeven door de Seyn-Verhougstraete, te Roeselaere.